Burn-out coaching
Individueel coachingstraject: van stress en burn-out naar veerkracht. Op weg naar een passende nieuwe beweging.
Krijg inzicht in jouw functioneren. Stuur zelf je stressgevoel.
Ga opnieuw vol energie aan de slag. Laat piekeren, onmacht en frustratie achterwege.

Mix & Match groeipakket
Veranker duurzame resultaten. Deze formule biedt de mogelijkheid coaching en training met vaste regelmaat te organiseren op een zeer soepele manier.
Traject: innerlijk Leiderschap
Sta meer in je eigen kracht.
Krijg voeling met wie jij bent en wat jij hebt neer te zetten in dit leven.
Maak doorleefde keuzes, krijg het respect dat je verdient en ervaar zelfvertrouwen.
Dat zijn de resultaten van innerlijk leiderschap.
Traject: van Stress en Burn-out naar Veerkracht
Je krijgt inzicht in je eigen functioneren, weet wat voor jou werkt en wat je nodig hebt. Zodat je je stressgevoel opnieuw zelf kan sturen.

Deze zes thema’s zijn essentieel om je eigen stressniveau te begrijpen en te sturen:
- Moet het steeds nóg beter? Leer perfectionisme achterwege te laten.
- Steeds goed willen doen voor iedereen? Doorbreek je pleaserneigingen en doe goed voor jezelf.
- Maak komaf met gewoontes die je stress bezorgen.
- Grenzen trekken geeft duidelijkheid! Leer grenzen aangeven aan anderen en aan jezelf, zonder schuldgevoel.
- Waar steek je energie in en wat laadt je op? Zet je eerste stappen naar meer zelfzorg.
- Minder hooi op je vork? Leer de gepaste verantwoordelijkheid nemen.

Enkele weken later is er de nazorgsessie die het traject afrondt.

Ga opnieuw vol energie aan de slag. Laat piekeren, onmacht en frustratie achterwege!

Webinar: zelfzorg
Door je leven in te richten met genoeg aandacht voor zelfzorg, vergroot je je veerkracht.
En daarmee bedoelen we niet dat alles is opgelost door een dagje wellness...
Loopbaanbegeleiding
Gelukkig in en naast je job.
Inzicht in jezelf. Rust in je hoofd. Meer zelfvertrouwen. Een frisse kijk op je job. Nieuwe energie. Die resultaten boeken klanten met loopbaancoaching. Zet ook de stap!
Opleiding: systemisch loopbaancoachen
Leer de principes van systemisch coachen gebruiken om de dieperliggende oorzaken van loopbaanvraagstukken zichtbaar te maken. Naast de fundamenten van systemisch werken krijg je enkele concrete formats aangereikt. Die kan je achteraf inzetten bij de mensen die je coacht.
Opleiding: stress- en burn-out loopbaancoach
Bij het coachen van mensen met loopbaanvraagstukken stoot je vaak op een stress- of burn-outproblematiek. Het aanvoelen van een te grote werkdruk leidt vaak tot het in vraag stellen van de huidige job. Signalen herkennen, werken rond bijvoorbeeld stressfactoren of denkpatronen en creëren van zelfinzicht en handelingsperspectieven kunnen leiden tot meer loopbaangeluk.
Ook wie op weg is naar arbeidshervatting kan met heel wat praktische tips sterker staan bij de re-integratie. Jij kan vanuit jouw functie een groot verschil maken voor deze mensen, indien je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Dit leer je in de deze opleiding.
Opleiding: loopbaancoach
Mensen weer goesting doen krijgen in hun job, hen laten ontdekken wat hun meerwaarde op de arbeidsmarkt is en leren hoe je mensen écht naar meer loopbaangeluk kan brengen? Dat leer je in de opleiding loopbaancoach.
Opleiding: rouw in (loopbaan)coaching
Iedereen heeft te maken met verlies.
Ook je coachees. Zij komen verlies, rouw en afscheid tegen in hun loopbaan. Met ontslag, fusie, afscheid van een toffe collega, ander management, persoonlijke rouw…
De volgende stap is pas mogelijk als we betekenis geven aan die rouw.

Voel jij je bij dit thema als een vis op het droge?
Wil je meer achtergrond zodat je zelfzeker kan coachen als rouw aan bod komt?

In de opleiding Rouw in (loopbaan)coaching krijg je een praktisch-theoretisch kader. Zo kan je terugvallen op een stevige basis. We verankeren de kennis door te oefenen. Zo kan je het geleerde meteen in je coachingspraktijk inzetten.
Opleiding: hsp loopbaancoachen
Ongeveer 15 tot 20% van de mensen is hoogsensitief. Dat kan als troef worden ingezet ook op het werk. Vaak zorgen die eigenschappen en kwaliteiten er aan de andere kant ook voor dat je vatbaarder wordt voor stress en burn-out. Bijvoorbeeld door je sterk empathisch vermogen, de neiging om jezelf weg te cijferen of om de lat hoog te leggen voor jezelf, het moeilijk hebben om je grenzen aan te geven, of doordat je steeds voor anderen klaarstaat, ... Als loopbaancoach is het belangrijk om handvaten en achtergrond te hebben om signalen te herkennen en adequaat hierop in te spelen. Volg de opleiding hsp-loopbaancoach en help hoogsensitieve personen hun eigen kracht te (her)ontdekken.
Leertraject coach in de natuur
Leer de natuur in te zetten tijdens het coachen rond persoonlijke en/of loopbaanvraagstukken. De natuur wordt er als hefboom gebruikt om een duurzaam resultaat te bereiken.
Hsp coaching
Laat je gevoeligheid geen drempel meer zijn voor het verwezenlijken van je dromen of plannen. Ga aan de slag met een hsp-coach!
Training: boost je coachende vaardigheden
Deze 5-daagse training is voor alle leidinggevenden die hun zelfleiderschap verder willen uitbouwen om volledig in hun kracht te staan, of hun coaching skills willen aanscherpen. Je werkt aan een set van communicatieve, relationele en empathische vaardigheden die je helpen om je gesprekspartner te laten groeien vanuit zijn of haar eigen kunnen.

Workshop: maak van je gevoeligheid je kracht
Ongeveer 15 tot 20% van de mensen is hoogsensitief. Dat kan als troef worden ingezet. Anderzijds zorgen die eigenschappen er ook voor dat je vatbaarder wordt voor stress en burn-out. In deze workshop vertrekken niet vanuit standaardtips rond hsp, maar kijken we diepgaand en breed naar deze thematiek.
Zo krijg je een maximaal groeipotentieel en hoeft je gevoeligheid geen drempel meer te zijn voor het verwezenlijken van je dromen of plannen.
Workshop: winnen aan veerkracht loont!
GROEPSTRAJECT 6 mini-workshops
Krijg inzicht in jouw functioneren. Stuur zelf je stressgevoel.
Ga opnieuw vol energie aan de slag. Laat piekeren, onmacht en frustratie achterwege.
Thema's: perfectionisme, pleasergedrag, zelfzorg, grenzen, gewoontes en verantwoordelijkheid.
Outplacement
Zorgzaam outplacement

Geef zicht op een passende job na ontslag. Voldoe aan verplichtingen, bescherm jullie reputatie en versterk de loyaliteit van jullie team. Ons outplacement maakt het waar.
Workshop: teamcoaching
Teams dienen vandaag de dag zelfstandiger te functioneren en zichzelf te kunnen bijsturen. Mensen willen loopbaangeluk ervaren.
Onze cyclus teamcoaching biedt een antwoord op deze dubbele uitdaging.

Training: Radical Collaboration ®
Bewust kiezen voor samenwerken! Radical Collaboration® is een gepatenteerde methode om samenwerking binnen de organisatie te verhogen en is bovendien internationaal onderzocht op effectiviteit.

Workshop: welzijnstraject
Dit interactief welzijnstraject is ontworpen voor organisaties en bedrijven die welzijn op het werk voorop stellen.
Het traject betrekt alle medewerkers en leidinggevenden binnen de organisatie.