Workshop: burn-out en bore-out voor managers


Wat is het? 

Eén van je werknemers heeft te maken met burn-out. Hoe ga je daar als manager mee om? Hoe vermijd je dat andere werknemers ook in burn-out terechtkomen? En wat doe je wanneer een werknemer na burn-out terug aan de slag gaat?

Deze training biedt antwoord op alle vragen van managers omtrent burn-out en bore-out.

Voor wie? 

Voor managers die worstelen met volgende vragen:

 • Wat is een burn-out | bore-out?

 • Hoe kan ik het herkennen? •

 • Welke fasen zijn er te onderscheiden?

 • Hoe reageer ik in de fase ervoor, tijdens, en bij een reïntegratie?

 • Wat zijn de do’s en don’ts in elke fase? 

 • Hoe begrijpend en inlevend moet ik zijn?

 • Wat mag ik nog verwachten na terugkeer?

 • Welke tools kan ik inzetten?

Wat levert het op? 

 • Je leert symptomen herkennen van verschillende types burn-out en gepast te reageren

 • Een diepgaande analyse van de burn-out case in jouw organisatie.

 • Een plan van aanpak afgestemd op jouw case.

 • Inzicht in energievretende patronen in jouw team of organisatie en hoe deze te veranderen.

 • Tools om jouw preventieve maatregelen gehoor te laten vinden (vb. Hoe zorg ik er voor dat mijn werknemers een pauze nemen?)

 • Oplossingen voor het omgaan met stress door klanten en externe partijen.

 • Tips om het taboe rond burn-out aan te pakken en de drempel te verlagen, openheid te creëren over het onderwerp.