Opleiding Burn-out en HSP coach

Burn-out en HSP klachten zijn met elkaar verbonden. Ze hebben hun roots in de prille jeugd van de cliënt. Vandaar dat we deze opleiding tot burn-out en HSP coach schoeien op een systemische leest. Je krijgt inzichten en tools mee en leert familieopstellingen in te zetten om op een diepgaand niveau je coachee te ondersteunen in zijn herstel en transformatie.

Een solide basis als Burn-out & HSP coach

Onze opleiding tot burn-out en HSP coach geeft je een solide basiskennis over de oorsprong en de fases van beide. Je leert hoe je voor beide het herstel de nodige ruimte en tijd kan geven alsook kan bespoedigen door gebruik te maken van het systemisch denkgoed.

Je doorgrondt de dynamieken die aanleiding kunnen geven tot het inzetten van overlevingsstrategieën die dysfunctioneel zijn voor de persoon en leiden tot opbouw van ongezonde stress: pleasergedrag, perfectionisme, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn de meest voorkomende uitingsvormen.

We onderzoeken er de origine van en de technieken om hun origine te doorvoelen. Ze resulteren in een te grote inzet op bepaalde terreinen en/of in het opkroppen van gevoelens. Dat zorgt ervoor dat stress niet meer uit het lichaam verdwijnt met alle desastreuse gevolgen van dien.

Groeien in bewustzijn

Je leert tools inzetten die ervoor zorgen dat je coachee zelf vaststelt wat er aan de hand is, hem doen groeien in bewustzijn en inzicht geven in de noodzaak tot verandering.

Je coachee leren doorbreken van pleasergedrag, perfectionisme en een te groot verantwoordelijkheidsgevoel vormt de grootste uitdaging voor de burn-out en HSP coach. Grote en kleine trauma's blijken schuil te gaan achter de gevoeligheid van de persoon. De gevoeligheid is daardoor een overgevoeligheid geworden. Ze vragen om heling en om transformatie. Deze grote en kleine trauma's kunnen diepe angsten in mensen wakker maken. Ook daar leer je hoe je coachee hiermee kan omgaan.

Deelnemers aan het woord...Micheline De Coninck

Pittig, geeft me een nog ruimere kijk. Ik kon ook mijn eigen stukken doorvoelen en kreeg meer klaarheid in mijn eigen patronen. 

Saskia D.

Inspirerend en af en toe innemend. Zeker ook motiverend. Ik voel dat ik iets in beweging zal kunnen brengen bij mijn coachees met deze aanpak. Je leert hier sowieso veel over jezelf en kan het daardoor goed toepassen.

M. V. P.

Zo verrijkend! Een degelijke basis, zeer praktisch toepasbaar, enthousiasmerend. Veel variatie aan oefeningen en inzichten. Zeer gestructureerd en een logische opbouw. Schitterende begeleiding, aanpak en accommodatie.

Els Schrauwen

Mooi evenwicht tussen theorie en oefening. 'Traag' zodat er veel kan gevoeld worden. De combinatie van coaches met leervraag, coaches die tegen eigen stukken aanlopen en ervaren coaches is zeer leerzaam. Chapeau hoe je dit brengt Filip!