Opleiding Bewustzijnscoach

Waarom bewustzijn nastreven?

Onze maatschappij heeft nood aan authentieke mensen d.w.z. mensen die hun waardengevoeligheid beleven, die ten volle bewust zijn van de keuzes die ze maken.. Waarom is het moeilijk voor zoveel mensen om zich goed te voelen in hun vel, om op een fijne manier met elkaar om te gaan, om gepassioneerd te leven en tegelijk dingen los te kunnen laten eens ze hun ‘vervaldatum’ bereikt hebben?

Mensen zitten gevangen in een wereld van zien en gezien worden. The Matrix. Zich authentiek manifesteren gaat al vroeg teloor door te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen uit angst voor verlies van aandacht of liefde, of uit angst om verstoten te worden. De rest van hun leven zijn ze zoekende terwijl de essentie van het leven nooit weg is en voor ieder toegankelijk.

Dat zoeken loopt niet altijd van een leien dakje en dan is de hang naar compensaties (overmatig eten, zoetigheid, alcohol, drugs,...) niet ver weg. Dat leidt tot verslavingen allerlei en compulsief gedrag. We ervaren steeds minder vrijheid.

We zien het telkens weer gebeuren in het Groeitraject Ontwaak je Innerlijk Leiderschap dat voor iedereen openstaat. Er wordt een model doorlopen dat een uniek, eenvoudig en kristalhelder beeld geeft van de modaliteiten van de mens en hoe zich dat verhoudt tot de wereld. Voor elk van die modaliteiten krijgen ze gepaste tools aangereikt. Mensen maken transformaties door. Ze leren anders kijken naar de wereld en naar hun eigen beleving. Van zien gaan ze naar zijn, stap voor stap.