Algemene voorwaarden

Betalings- en annulatievoorwaarden voor trainingen,

opleidingen, coaching of workshops bij Loopbaangeluk - NextStep Coaching:


Betaling

De facturen van NextStep coaching zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de contractant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op 10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 50.

Bij betalende activiteiten (trainingen, opleidingen, trajecten, teambuildings of workshops)


 • wordt de deelname gefactureerd.

 • betaal je pas na ontvangst van de factuur.

 • Vóór de activiteit ontvang je nog een bevestigingsmail met praktische details, na afloop een vraag om de activiteit te evalueren.

 • Op sommige activiteiten worden foto's en/of video's gemaakt. Deze worden uitsluitend gebruikt voor Loopbaangeluk - NextStep Coaching. Wens je dit niet, dan kan je daartegen verzet aantekenen via info@loopbaangeluk.be of deelnemen tijdens de activiteit.

 • Je naam, functie, telefoonnummer en organisatie worden opgenomen op de deelnemerslijst.


Annulatievoorwaarden:


Annulatie door Loopbaangeluk - NextStep coaching

 • NextStep coaching behoudt zicht het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/workshop/training te annuleren (bv. door te weinig deelnemers), het programma, de datum of de locatie te wijzigen (bv door ziekte van de lesgever of door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk, via mail of telefonisch, verwittigd.

 • Bij annulatie door NextStep coaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.

 • Bij verplaatsing naar een andere datum kan de deelnemer opteren om de inschrijving over te zetten of te annuleren waarbij het inschrijvingsgeld integraal wordt terugbetaald, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.


Annulatie door de deelnemer

 • In geval van overlijden, ongeval of ziekte kan de annulatie kosteloos gebeuren mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@loopbaangeluk.be vóór de aanvang van de opleiding/cursus/workshop.

 • Het inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was vereffend.

 • NextStep coaching biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten. In dat geval betaalt de contractant geen annulatievergoeding.

Bij een annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld gelden de volgende voorwaarden:

 • Wanneer de annulatie gebeurt tot 1 maand voor aanvang van de activiteit is de contractant aansprakelijk voor de

  betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten. De contractant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op € 50.

 • Wanneer de annulatie gebeurt binnen 1 maand voor aanvang van de activiteit is de contractant aansprakelijk voor de

  betaling van 50% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest).  

 • Wanneer de annulatie gebeurt binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit is de contractant aansprakelijk voor de

  betaling van 100% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest).  Het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald aan Loopbaangeluk - NextStep coaching.