Investeer in werkbaar werk met de werkbaarheidscheque!


     Werkbaarheidscheque: subsidies voor welzijn op het werk

      
     Langer en gezonder werken, dat is de doelstelling van de nieuwe ondersteunende maatregel van de Vlaamse overheid waartoe op 3 mei 2019 werd beslist. Via de werkbaarheidscheque krijgen bedrijven 60% korting op initiatieven die het werkbaar werk verbeteren! Dit tot een maximaal bedrag van 10.000€ per bedrijf.

     Met de werkbaarheidscheque kon je sinds 2019 al :
     1) een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
     2) en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting. Begeleiding kan inhouden:
     - rapporteren over de werkbaarheid
     - opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan
     - monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk

     De Vlaamse regering heeft de maatregel nu uitgebreid!

     Je kan de werkbaarheidscheque voortaan ook gebruiken om de impact van de coronacrisis in te perken. Daarom kan je advies, begeleiding of opleidingen inkopen om:

     - aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie door te voeren;
     - de competenties van je werknemers te versterken als de arbeidscontext in je onderneming door de coronacrisis gewijzigd is;
     - maatregelen in te voeren die de psychische weerbaarheid van je werknemers te verhogen.

     Voorwaarden voor de werkbaarheidscheque

     Om de werkbaarheidscheques te gebruiken, moet jouw onderneming:

     in het Vlaams Gewest liggen;
     rechtspersoonlijkheid hebben en;
     deel uitmaken van de zogenaamde “profit of socialprofit” sector.
      

     Gebruik je werkbaarheidscheque bij NextStep coaching

     Welke stappen zet je concreet?
     1. Contacteer ons voor meer info en een offerte/planning op maat
     2. NextStep coaching begeleidt jouw bedrijf bij het indienen van het subsidiedossier
     3. Uitvoeren scan en workshops/world-café binnen 6 maand

     Zet je werkbaarheidscheque in voor o.a. volgende trajecten of trainingen:

     Je als bedrijf positief profileren is de beste retentie!


     Ook werk je daarmee aan de branding van je bedrijf, om kwalitatieve instroom van kandidaten te kunnen gereren in een schaarse markt. En je ervaart ondertussen dat de nieuwe generatie heel wat minder kickt op loon, auto,…en des te meer op een toffe werkplek en een coachende leider.

     Zorg ervoor dat je je organisatie bijstuurt waar nodig. Maak er dus een win-win van en scan het welzijn in je bedrijf. Dat is nu extra voordelig dankzij de ondersteuning van de Vlaamse overheid.
     > Maak een afspraak