Jaartraject: Coach Inner Leaderschip


Help het immense potentieel van mensen te bevrijden vanuit je eigen uniciteit
 

Mensen willen leven en beleven. Ze verlangen ernaar om te kunnen genieten van de diepte van het bestaan en ze willen hun eigen unieke zijn in de wereld kunnen zetten. Durven zetten. Om te groeien in daadkracht, mededogen en wijsheid.

Jij wil daarin begeleiden, ondersteunen vanuit je al even unieke authentieke zelf, vanuit je gevoeligheid voor de myriaden aan waarden waar elke mens en deze wereld een manifestatie van is. Zelf zijn en anderen laten zijn.  Je wil daarvoor een ondersteunende houding eigen maken, je eigen ballast nog verder opkuisen, een model hanteren dat helpt inzicht en kentering te weeg te brengen.

Jouw plek in het samen op weg zijn

Je zal het vaak genoeg gehoord hebben: evolutie is slechts mogelijk voor de coachee als die zich veilig voelt. Dan kan het instinct losgelaten worden en kan intuïtie gevoeld worden door de coachee. Hij krijgt voeling met het eigen pad en kan zichzelf steeds beter aan dat pad toewijden.  Jij dient als coach vanuit openheid aanwezig te zijn bij je coachee. Een openheid die bevrijdend werkt voor het aanwezige unieke potentieel van de ander.

En dat schuilt in elke mens. Het roept om er te mogen zijn. Krijgt het niet de ruimte dan 'wreekt' het zich emotioneel en fysiek. Weerstand, compensatiemechanismen, verdringing zijn de verschijnselen waar jij als coach een 'bedding' aanreikt aan je coachee om dieper te voelen, los te laten, te doorzien en passende actie te ondernemen. 

Op weg naar

De coachee verwerft dan innerlijk leiderschap. Stilaan voelt hij messcherp wat bij hem hoort en wat niet. Hij leert dat de wereld van alles op ons gooit en voelt meer en meer hoe hij rots kan zijn in de eigen branding. Hij stuurt zichzelf volgens de waarden die voor hem belangrijk zijn, met de talenten die hem eigen zijn.

Onze maatschappij heeft nood aan waardengevoelige mensen. Mensen die voelend denken ipv denken te voelen. Mensen die zijn in plaats van bezig te zijn met laten zien en willen gezien worden.  Onze maatschappij heeft nood aan coaches die daarin zelf willen verder groeien en anderen daarin kunnen begeleiden.

Een hefboom

Dit jaartraject is dé hefboom om dat innerlijk leiderschap en die neutraliteit diep te verankeren. Om ervoor te zorgen dat je er de vol-ledig-heid zelf van ervaart en laat ervaren. Het is zo'n ruimte creëeren opdat je coachee in alle veiligheid kan voelen en het verlangen voelt opborrelen om uitgedaagd te worden om helemaal zichzelf te zijn.  

Dit is een uniek jaartraject waarbij jij leert hoe je denkkaders doorbreekt aan de hand van een doorvoelbaar model dat handvaten aanreikt op fysiek, emotioneel-mentaal en energetisch vlak. En er zijn er veel meer beperkende denkkaders dan we door hebben. Door die zelf te deconstrueren heb je meteen alle handvaten in handen om ook anderen tot deze weg van zelfbevrijding uit te nodigen. Je evolueert van een wereld waarin je wil laten zien en gezien worden naar jezelf zijn. De inzichten zetten op verrassende wijze onze aannames op zijn kop. Het is een ontdekkingstocht. Je hoeft niks te geloven, je zal alles zelf ervaren. 

Jaartraject: Coach Inner Leaderschip

Selecteer jouw gewenste startdatum, druk op de groene knop en je ziet de data van de workshop/training/opleiding in detail.

  • Aanbod
  • Locatie

2.635,00 € 2.635,00 € 2635.0 EUR

2.635,00 €

This combination does not exist.

Add to Cart
Data: 25 sessies: unieke momenten om te verdiepen en geïnspireerd te worden en te leren hoe je ook anderen mee van dat bad kan laten genieten:

We komen samen op maandagavonden telkens van 19:00 - 21:30

25 sept 2023
2, 9, 14 okt
6, 13 nov
4, 11 dec

8, 22, 29 jan 2024
5, 26 feb
4, 25 maart
1, 8, 16 april
6, 20 mei

En op zaterdagen telkens van 09:30 tot 17:00

14 okt 2023
25 nov 
17 feb 2024
16 maart
22 juni

Locatie: NextStep coaching, Rood Beeldekenstraat 23, Merelbeke, 9820, België
Prijs: 2635.0 €
Er zijn geen evenementen voor deze selectie.

people in a group discussing app development

Waarom innerlijk leiderschap nastreven?

Waarom is het moeilijk voor zoveel mensen om zich goed te voelen in hun vel, om op een fijne manier met elkaar om te gaan, om gepassioneerd te leven en tegelijk dingen los te kunnen laten eens ze hun ‘vervaldatum’ bereikt hebben? Mensen zitten gevangen in een wereld van zien en gezien worden. Hun leiderschap over het eigen leven gaat al vroeg teloor door te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. De rest van hun leven zijn ze gedoemd te zoeken terwijl de essentie van het leven nooit weg is en voor ieder toegankelijk.

We zien het telkens weer gebeuren in het traject Innerlijk leiderschap dat voor iedereen openstaat. Er wordt een model doorlopen dat een uniek en kristalhelder beeld geeft van de modaliteiten van de mens: willen-denken-voelen-doen. In elk van die registers krijgen ze gepaste tools aangereikt. Mensen maken daardoor transformaties door. Ze leren anders kijken naar de wereld en naar hun eigen beleving. Van zien gaan ze naar zijn, stap voor stap.

De inzichten en methodieken die deze transformaties ondersteunen worden in dit jaartraject aangereikt en ingeoefend om deze in te kunnen zetten in de eigen coachingpraktijk. Als coach verwerf je scherpte in je blik op de wereld, je kan dieper verbinden met je coachee en je kan vanuit een vernieuwd zijn de andere ondersteunen in zijn proces.

Een waarden-bewust innerlijk leven komt vol overgave binnen handbereik.

Ik wil graag op de hoogte blijven over het Jaartraject Coach Inner Leaderschip en de gratis TASTE&FEEL sessies.

Veelgestelde vragen

Deze opleiding gebruikt een model dat de menselijke modaliteiten weerspiegelt. We laten het zich ontvouwen op individueel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel vlak. Het is een model dat tegelijk eenvoudig is en uitnodigt steeds verder te ont-dekken. Het nodigt je uit om steeds dieper in jezelf te voelen. De wereld van projectie en reflectie wordt in kaart gebracht. De lagen die ons daarin vasthouden worden zichtbaar. Bij elke laag horen tools die jij als coach leert inzetten. Het gaat van tools die je denkkaders doorbreken tot je helingsproces bevorderen. 

Het traject zoomt in en uit op deze vijf elementen en dat op verschillende niveau's :

Verbinding met jezelf en met anderen | Ontdek hoe je communiceert met anderen en wat dat vertelt over hoe je met jezelf omgaat. Krijg handvaten om dieper te verbinden en open te communiceren zonder aanvallend over te komen. Doorbreek de cyclus van projectie en reflectie die je vasthoudt.

Onze diepste verlangens |Wat ligt er diep in elke mens aan uniek 'materiaal' te verlangen om tot expressie te komen? Hoe herken je het en hoe maak je het vrij? Welke rol heeft heling hierin te spelen en hoe pas je dat dan toe in de werkelijkheid? Wat is 'in verbinding staan met jezelf'?

Een juiste plaats voor ons denken | Je weet wat jou drijft, nu ga je je doelen bepalen én kijken hoe jij omgaat met die doelen en met obstakels en hulpmiddelen. Je leert je identiteit te herkennen en te ontmantelen. Zodat je losser komt van je ego en jij ruimte leert creëeren voor je zijn.  De weg naar je levens- en loopbaangeluk ligt open en leer je openleggen.

In je eigen unieke kracht staan en die tonen | De wereld heeft je unieke zijn hard nodig. Onze inschikkelijkheid en onze wens om gezien te worden verleiden ons om onze uniciteit te verbleken. Je leert dit spel doorzien. Je leert hoe terug de moed te voelen en jezelf niet te laten wegdeemsteren in je angst. Je leert hoe je de ruimte creëert voor je coachee om de naakte realiteit onder ogen te zien en te begeleiden.

Je innerlijke gids opwaarderen | Willen, denken, voelen, doen neigen een eigen leven te leiden en je te laten ontsporen. Leer hoe je bezield leven kan voelen via je intuïtie. Maak ze ook vrij opdat jij je unieke zijn kan neerzetten in dit aardse paradijs (en helpt dat er van te maken:-) Het gaat over je eigen ritme respecteren, de verstorende invloed herkennen van willen in plaats van te zijn. Je verruimt je bewustzijn en leeft meer vanuit je intuïtie. Je leert hoe jij anderen daartoe kan uitnodigen.

  • Voor eenieder die voelt dat er meer is maar daar de taal en de inzichten toe wil maar met mondjesmaat vindt.

  • Voor coaches die hun praktijk willen verdiepen. Die zelf vanuit een zichzelf ontvouwend en nimmer beperkend kader willen werken. 

  • Voor mensen die zien dat de manier waarop we nu onze maatschappij organiseren een eindig verhaal is en zoeken naar een nieuwe verfrissende en energiegevende insteek.

Waarom kiezen voor een jaartraject Coachen Innerlijk Leiderschap bij NextStep coaching? 
  • Er is niks aanmatigends in onze aanpak. Je kritiek is even welkom als je enthousiasme. Je verbijstering even goed als je verwondering.

  • We bieden een fijne manier om te ontdekken dat er zoveel meer mogelijk is voor elke mens. En dat dit toegankelijk is voor elkeen. En dat je daar anderen in kan ondersteunen als coach.

  • Hoewel onze aanpak en de aangereikte inzichten van alles op zijn kop zetten is het geen revolte. De enige revolutie die plaatsvindt is in onszelf. Inspiratie en energie komt vrij.

  • Door het samen met andere cursisten inoefenen en evalueren, ervaar je zelf het effect van de ingezette tools.

  • Het is verrijkend te ondervinden hoe deze nieuwe manier van 'in de wereld staan' kan worden ingezet bij de meest uiteenlopende uitdagingen.

Deze opleiding vindt plaats in kleine groep. Inzichten, oefeningen, visualisaties, meditaties worden afgewisseld zodat elk ook zijn voorkeur-ingangspoorten leert kennen en gebruiken. Er is een eenvoud en een rijkdom aan kaders die een gestructureerd geheel vormen. Je zal zelf uitgenodigd worden gangbare denkkaders te doorbreken. Tegelijk worden deze gelinkt aan en wordt er gebruik gemaakt van erkende modellen en referentiekaders zoals U-theory, yoga, familieopstellingen, heling- en energiewerk, NLP. Ook minder gekende kaders zoals deze van Rudolf Steiner of Lucie Fransen worden geïntegreerd. Je ervaart meteen het effect van de tools op je eigen 'zijn' door ze zelf toe te passen.

Wie geeft deze opleiding? 

Deze training wordt gegeven door Filip Bauwens.

Filip Bauwens is coach en zaakvoerder van NextStep coaching en PROPEL. Hij is de bedenker en bezieler van het Traject Inner Leaderschip . Hij legde zelf een hele weg af op weg naar zijn innerlijk leiderschap. Dat ervaart hij ook als zijn sterkte: alles wat gegeven wordt is uit het leven gegrepen. Het wordt ondersteund door de vele opleidingen die Filip doorliep. Hij is master NLP, familieopsteller, energetisch consulent en bekwaamde zich in tal van disciplines zoals enneagram, EDMR, U-theory,... Filip is professioneel erkend coach via ICF (PCC) en is een ervaren spreker op workshops en trainingen. Zijn passie is de ‘next step’ aan de mensen zelf te laten ontspruiten zodat ze meer loopbaangeluk en levensvreugde mogen ervaren. 

NextStep coaching BV is een door de Vlaamse overheid erkend opleidingsinstituut.

Lees meer

Geen idee wat jij nodig hebt?

Bel ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

Bel 0477 85 59 98 of stuur een mailtje.

Geen idee wat jij nodig hebt?

Bel ons en vertel je verhaal. We luisteren naar jou en denken mee over wat jij nodig hebt. Kunnen we je niet helpen? Dan verwijzen we graag door waar mogelijk.

Bel 0477 85 59 98 of stuur een mailtje.