Welke opleiding is verplicht?

De wetgeving ivm opleiding voor het eigen personeel is gewijzigd. Je leest hier de aanpassingen.

De arbeidsdeal omvat het individueel opleidingsrecht voor werknemers in ondernemingen met 10 of meer medewerkers. Werknemers hebben geen verplichting om de opleidingsdagen op te nemen, maar de werkgever moet ze wel voorzien. Het aantal opleidingsdagen hangt af van het aantal medewerkers en het type opleidingen (formeel of informeel).

Werkgevers moeten jaarlijks een opleidingsplan opstellen en kunnen dit doen via een sectorale cao of een individuele opleidingsrekening. Werkgevers kunnen hun medewerkers verplichten om opleidingen te volgen als dit nodig is voor hun takenpakket. Het individueel opleidingsrecht kan worden toegepast door een sectorale cao of door de werkgever die de medewerker opleidingsdagen toekent via een individuele opleidingsrekening.

De individuele opleidingsrekening moet de identiteit van de medewerker, het arbeidsregime van de medewerker, het bevoegde paritaire comité, het opleidingskrediet, het aantal gevolgde en overblijvende dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar, en het groeipad vermelden. Het aantal opleidingsdagen is afhankelijk van het aantal medewerkers in de onderneming en kan variëren van 1 dag per jaar voor ondernemingen met minder dan 10 medewerkers tot 5 dagen vanaf 2024 voor ondernemingen met minstens 20 medewerkers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen formele opleidingen, die door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages zijn, en informele opleidingen, die andere opleidingsactiviteiten zijn dan formele opleidingen en rechtstreeks verband houden met het werk.


Aanmelden om een reactie achter te laten